Tag: Automatisering

Chatbot hypen

Det er lite tvil om at chatbot har fått mye oppmerksomhet, men med tanke på at 80% av kundekommunikasjon fortsatt foregår enten på telefon eller epost, så er det kanskje litt for tidlig å begynne med automatisering på en mindre brukt kanal som chat reellt sett oftest er. Og det er derfor de fleste chatbot selges inn basert på hype mer enn på faktiske verdiskapningsmuligheter (Det er vesentlig vanskeligere å beregne hvor mye tid som kan spare på å svare på chat med chatbot når man ikke vet hvor stor pågang det er i chat til å begynne med).

Hvis vi snur litt på problemstillingen, ser man at det faktisk kan være et bedre business case å automatisere prosesseringen av e-poster fra innlesning til sortering, prosessering, og til slutt besvarelse. Dette kan man få til med akkurat den samme teknologien man bruker for å bygge chatboten.

Å lese inn e-post er en triviell programmeringsoppgave og de fleste utviklere kan dette. For å sortere e-poster, så bruker man det samme Natural Language Processing (NPL) motor som henter ut nøkkelord, entiteter, begreper osv, og basert på antall og hvilke nøkkelord, entitet og begrep som kommer opp, kan man sortere e-posten basert på tema og sende den videre i systemet for videre håndtering. Om man vil bruke API koblinger eller RPA prosesser så er det opp til teknisk infrastruktur (Er back office systemene allerede koblet sammen via et tjenestelag så er API et langt bedre alternativ enn RPA). Å svare opp e-posten etter at denne jobben er utført er like trivielt som å lese inn e-posten og kan gjøres med utgangspunkt i standard e-post maler.

Det er veldig viktig å tenke på hva som er viktig for kunden før man hoppe på hypen for å selge inn konsepter og løsninger som virker “kule” men som i praksis vil generere lite verdi for kunden. Digitalisering er en lang reise og vi må håndtere det et steg om gangen.

Advertisements
Kombinere AI og RPA for maksimum effektivitet på kontoret

Kombinere AI og RPA for maksimum effektivitet på kontoret

På 1940 tallet, da datamaskiner begynne å hjelpe mennesker med beregninger, kunne ingen spådd hvordan datamaskiner skulle skape Industry 3.0, hvor datamaskiner styrer hydrauliske armer for å effektivisere produktiviteten i fabrikker. Det maskiner gjør ved å kombinere feilfrie beregninger og finkornet nøyaktighet med store og sterke hydrauliske armer, for å utføre arbeid som tidligere krevde mange arbeidere, har revolusjonert produktiviteten i fabrikker. Det har skjedd en transformasjon hvor arbeiderne har gått fra å produsere varene fra a til å, til nå å kun dekke den delen av samlebåndet hvor det ikke er hensiktsmessig at maskiner overtar. Dette bidrar til lavere priser på mange forbruksvarer og til økt levestandard for mange.

Det som skjedde i industri 3.0 er i ferd til å skje igjen. Istedenfor å koble datamaskiner og hydrauliske armer, er det nå koblingen mellom kognitive systemer og RPA (Robotic Process Automation – automatiseringsløsninger for dataprogrammer) som revolusjonerer arbeidshverdagen på kontoret. Arbeidsprosesser som medarbeidere nå utfører fra a til å, vil også bli til et slags “samlebånd” hvor RPA styrt av kognitive systemer bistår eller overtar deler av oppgavene.

Så hva er Kogntive Systemer og RPA?

Kognitinaove systemer, i motsetning til tradisjonelle data systemer, vil være i stand til å lære seg til å forstå. Logikken trenger med andre ord ikke å defineres i detalj på forhånd og systemet kan lære fra sine feil.

RPA, robotic process automation, kan ses på som en automatisk styring av muspeker og tastatur for å utføre oppgaver som er gjentagende og kjedelige. Data entry er en vanlig type jobb som kan automatiseres via RPA. Det er enkelt å settes opp og fungerer fint i situasjoner der systemene ikke klare å snakke sammen på en god måte eller der det er kostbart å implementere integrasjon mellom systemene.

En typisk eksempel er en saksbehandler som daglig mottar mange support henvendelser via epost. Han må først lese inn eposten, deretter sortere eposten basert på tema og prioritet, alternativt andre kriterier, i tillegg til å registere saken i saksbehandlingssystemet. Dette er en oppgave som Cognitive System og RPA kan håndtere utmerket. Et veltrent kognitivt system kan gjenkjenne epost titler og innhold og utfra det definere hva som skal til for å løse saken. Systemet kan til å med kjøre noe grunnleggende diagnostisering for så å delegere oppgaver til de riktige RPA prosessene, eksempelvis for å registrere saken i saksbehandlingssystem.

Arbeidsplasser vil gjennomgå store endringer i den “kognitive æra”; la maskiner gjør de kjedelige og gjentakende oppgavene mens vi mennesker kan fokusere på mer verdiskapende og interessante oppgaver.

 

Vi du vite mer? Ta kontakt med oss sales@simplifai.ai

Bruk gjerne kommentarfeltet for spørsmål eller kommentar

Simplifai – Simplifai life through artificial intelligence

Case study: Frilanser som kan fokusere på jobben sin

Tenk om du er en grafisk design frilanser som må balansere det å jobbe for klienter og samtidig skaffe nye kunder. Det er tidskrevende da mange vil ha mange spørsmål om prosjekter og om deg før de bestemmer seg. Det er mange frilanser å velge blant og ofte må du svare raskt eller for å unngå å miste utålmodige kunder til de som er mer responsive.

Mange spørsmål gjentar seg, det kan være om hvordan man går fram med en bestemt problemstilling, status på pågående prosjekter, eller justeringer på leverte arbeider. Som frilanser har man ofte få muligheter til å delegere kundebehandling og kommunikasjon til noen andre, så hjelp må komme fra et smart system – en virtuell assistent.

En frilanser bruker opp til 20% av tiden sin til å drive med kommunikasjon, ved å automatisere 90% av kommunikasjon og spørsmål besvarelse, så er det en potensiell produktivitet økning på over 20-30 timer i løpet av en måned i tillegg til å gi mer fornøyde kunder igjennom umiddelbar respons.

For å være nyttig for en frilanser, må en virtuell assistent klare å gjøre mer enn å besvare spørsmål, som vår forrige case study for borettslag.  Assistenten må kunne koble opp mot systemer hvor freelanceren har oversikt over kundene og prosjektene sine. Systemet skal også klare å sende ut meldinger når det er framgang i prosjektet eller at man trenger litt innspill fra kundene sine. Her kan en virtuell assistent håndtere kommunikasjon mens frilanser kan fokusere på jobben sin.

 

Vi du vite mer? Ta kontakt med oss sales@simplifai.ai

Bruk gjerne kommentarfeltet for spørsmål eller kommentar

Simplifai – Simplifai life through artificial intelligence

Case study: Styremedlem i borettslag får hjelp av chatbot og virtuell assistent

Case study: Styremedlem i borettslag får hjelp av chatbot og virtuell assistent

Her om dagen pratet jeg med en venn av meg som sitter som styremedlem i et borettslag. Han har ansvaret for å besvare henvendelser for beboere og er svært frustrert over mengden henvendelser han får. Spørsmålene er ikke vanskelig å besvare og de omhandler stort sett trivielle ting som kontakt info til vaktmesteren eller hvordan man bestiller nøkler. Likevel må han bruke mye tid på å svare på dette og blir han forsinket så kommer det purringer fra irriterte beboere. Han var så frustrert at han vurderte å trekke seg fra vervet.

borettslagDette er en vanlig situasjon hos mange organisasjoner som betjener kunder eller medlemmer. Man kan skriver så mye man vil på FAQ siden, men få gidder å lese gjennom hele teksten for å finne spørsmålet som treffer akkurat det man er ute etter. I tillegg så mangler det muligheter for å utføre oppgaver. Ta bestille nøkler for eksempel, etter å ha lest gjennom instruksjoner på hvordan man bestille nøkler så må beboeren gjøre det selv. Dette kunne ha vært automatisert hvis de har en virtuell assistent.

En virtuell assistent kan motta henvendelser og komme opp med relevant svar til beboere umiddelbart, hele døgnet, og kan til og med utføre bestemte oppgaver (som å bestille nøkler eller sende vaktmesteren beskjed om en gåen lyspære). Dette kunne ha avlastet en stor andel av ansvar fra min venn og han kunne ha brukt tiden til noe som skaper mer for beboer i borettslaget.

En slik virtuell assistent er ikke vanskelig å sette opp. Simplifai har en løsning som takler akkurat dette og vi er på jakt etter pilotkunder som vil være med å skape den perfekte virtuell assistent til borettslaget ditt.

Vi du vite mer? Ta kontakt med oss sales@simplifai.ai

Bruk gjerne kommentarfeltet for spørsmål eller kommentar

Simplifai – Simplifai life through artificial intelligence