Tag: kognitiv systemer

Kombinere AI og RPA for maksimum effektivitet på kontoret

Kombinere AI og RPA for maksimum effektivitet på kontoret

På 1940 tallet, da datamaskiner begynne å hjelpe mennesker med beregninger, kunne ingen spådd hvordan datamaskiner skulle skape Industry 3.0, hvor datamaskiner styrer hydrauliske armer for å effektivisere produktiviteten i fabrikker. Det maskiner gjør ved å kombinere feilfrie beregninger og finkornet nøyaktighet med store og sterke hydrauliske armer, for å utføre arbeid som tidligere krevde mange arbeidere, har revolusjonert produktiviteten i fabrikker. Det har skjedd en transformasjon hvor arbeiderne har gått fra å produsere varene fra a til å, til nå å kun dekke den delen av samlebåndet hvor det ikke er hensiktsmessig at maskiner overtar. Dette bidrar til lavere priser på mange forbruksvarer og til økt levestandard for mange.

Det som skjedde i industri 3.0 er i ferd til å skje igjen. Istedenfor å koble datamaskiner og hydrauliske armer, er det nå koblingen mellom kognitive systemer og RPA (Robotic Process Automation – automatiseringsløsninger for dataprogrammer) som revolusjonerer arbeidshverdagen på kontoret. Arbeidsprosesser som medarbeidere nå utfører fra a til å, vil også bli til et slags “samlebånd” hvor RPA styrt av kognitive systemer bistår eller overtar deler av oppgavene.

Så hva er Kogntive Systemer og RPA?

Kognitinaove systemer, i motsetning til tradisjonelle data systemer, vil være i stand til å lære seg til å forstå. Logikken trenger med andre ord ikke å defineres i detalj på forhånd og systemet kan lære fra sine feil.

RPA, robotic process automation, kan ses på som en automatisk styring av muspeker og tastatur for å utføre oppgaver som er gjentagende og kjedelige. Data entry er en vanlig type jobb som kan automatiseres via RPA. Det er enkelt å settes opp og fungerer fint i situasjoner der systemene ikke klare å snakke sammen på en god måte eller der det er kostbart å implementere integrasjon mellom systemene.

En typisk eksempel er en saksbehandler som daglig mottar mange support henvendelser via epost. Han må først lese inn eposten, deretter sortere eposten basert på tema og prioritet, alternativt andre kriterier, i tillegg til å registere saken i saksbehandlingssystemet. Dette er en oppgave som Cognitive System og RPA kan håndtere utmerket. Et veltrent kognitivt system kan gjenkjenne epost titler og innhold og utfra det definere hva som skal til for å løse saken. Systemet kan til å med kjøre noe grunnleggende diagnostisering for så å delegere oppgaver til de riktige RPA prosessene, eksempelvis for å registrere saken i saksbehandlingssystem.

Arbeidsplasser vil gjennomgå store endringer i den “kognitive æra”; la maskiner gjør de kjedelige og gjentakende oppgavene mens vi mennesker kan fokusere på mer verdiskapende og interessante oppgaver.

 

Vi du vite mer? Ta kontakt med oss sales@simplifai.ai

Bruk gjerne kommentarfeltet for spørsmål eller kommentar

Simplifai – Simplifai life through artificial intelligence

Advertisements